Đối Tác Toàn Cầu

CỘNG ĐỒNG ĐĂNG KÝ INTERNET

IPTP Networks là thành viên của tất cả các đăng ký Internet khu vực (RIRs) hiện có trên toàn thế giới. Một vị trí độc quyền làm cho mạng của chúng tôi thực sự phạm vi toàn cầu.

Asia-Pacific Network

Asia-Pacific Network
Infomation Centre
nic-hdl: ORG-IL3-AP

African Network

African Network
Infomation Centre
nic-hdl: ORG-II1-AFRINIC

American Registry for Internet Numbers

American Registry
for Internet Numbers
nic-hdl: IPTRI

Latin America and Caribbean Network

Latin America and Caribbean
Network Information Centre
nic-hdl: PE-INSA47-LACNIC

Réseaux Européens Network

Réseaux Européens
Network Coordination Centre
nic-hdl: ORG-IL238-RIPE

CÁC ĐỐI TÁC CƠ SỞ HẠ TẦNG

CÁC ĐỐI TÁC PHẦN CỨNG/PHẦN MỀM

TRAO ĐỔI INTERNET

IPTP Networks là thành viên đối tác của Sở Giao dịch Internet quan trọng trên thế giới. Hiện tại chúng tôi đã nhìn thấy trong các sự trao đổi và địa điểm IX sau đây:

AMS-IX
Amsterdam Internet Exchange
Locations: Amsterdam
www.ams-ix.net

BBIX
BBIX
Locations: Tokyo, Hong Kong, Singapore
www.bbix.net

CoreSite Any2
CoreSite – Any2
Location: Los Angeles, California
www.coresite.com

DE-CIX
DE-CIX
Locations: Frankfurt, Marseille, New York, Madrid, Lisbon*, Istanbul*
www.de-cix.net

Digital Realty
Digital Realty | Telx
Locations: New York (NY), Atlanta (GA)
ix.digitalrealty.com

DTEL-IX
DTEL-IX
Location: Kiev
www.dtel-ix.net

GetaFIX
GetaFIX
Location: Manila
www.getafix.ph

Equinix
Equinix
Locations: Ashburn VA, Chicago IL, Dallas TX, New York NY, Los Angeles CA, San Jose CA, Miami FL (ex-NAP of
Americas), Madrid, Lisbon*, Hong Kong, Paris, Singapore, Zürich
www.equinix.com

HK-IX
Hong Kong Internet Exchange
Location: Hong Kong
www.hkix.net

INX-ZA
INX-ZA
Location: Johannesburg
www.inx.net.za

Indonesia Internet Exchange
Indonesia Internet Exchange
Location: Jakarta
www.iix.net.id

PTT Metro
IX.br (PTT Metro)
Location: São Paulo
www.ix.br

JBIX
JBIX
Location: Johor Bahru
www.jbix.my

JP IX
JPIX
Location: Tokyo
www.jpix.ad.jp

JPNAP
JPNAP Tokyo
Location: Tokyo
www.jpnap.net

KINX
KINX
Location: Seoul
www.kinx.net

LINX
LINX
Location: London
www.linx.net

MSK-IX
MSK-IX
Locations: Moscow,St.Petersburg
www.msk-ix.ru

Malaysia Internet exchange
Malaysia Internet exchange
Location: Kuala Lumpur
www.myix.my

NAPAfrica IX
NAPAfrica IX Johannesburg
Location: Johannesburg
www.napafrica.net

Netnod IX
Netnod IX
Location: Stockholm
www.netnod.se

NYIIX
NYIIX
Location: New York NY, Los Angeles
www.nyiix.net

OpenIXP
OpenIXP
Location: Jakarta
www.openixp.net

Piter-IX
Piter-IX
Location: St.Petersburg
piter-ix.ru

Singapore IX
Singapore Internet Exchange
Location: Singapore
www.sgix.sg

Seattle IX
Seattle Internet Exchange
Location: Seattle (WA)
www.seattleix.net

* – địa điểm dự kiến