Quản lý dịch vụ

IPTP Networks là nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP), cung cấp cơ sở hạ tầng CNTT đa dạng, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng suất, mở rộng và nâng cao chiến lược kinh doanh. Đội ngũ nhân viên chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng toàn bộ lợi ích đầu tư CNTT thông qua dịch vụ xuất sắc.

Quý doanh nghiệp linh hoạt trong việc lựa chọn các thành phần cơ sở hạ tầng CNTT mà chúng tôi sẽ quản lý, giúp duy trì quyền kiểm soát.

Các dịch vụ được quản lý của IPTP Networks bao gồm: