IPTP Networks / Kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp đám mây

Kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp đám mây

IPTP Networks sẽ giúp bạn thiết lập kết nối riêng trực tiếp giữa nhà cung cấp đám mây được chọn và trung tâm dữ liệu, văn phòng hoặc môi trường colocation của bạn, trong nhiều trường hợp có thể giảm chi phí mạng, tăng thông lượng băng thông và cung cấp trải nghiệm mạng ổn định hơn so với những kết nối dựa trên Internet . Sử dụng một hoặc nhiều cổng tại bất kỳ vị trí nào trên toàn cầu để triển khai kết nối trực tiếp an toàn từ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của bạn tới hơn 2500 nhà cung cấp đám mây bao gồm Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Oracle Cloud, SAP Cloud, Salesforce, Google Cloud Platform và nhiều nhà cung cấp khác.

Direct connection to cloud providers

LỢI ÍCH:

• Chi phí băng thông thấp hơn
• Hiệu suất mạng ổn định
• Kết nối đàn hồi
• Giảm thiểu các mối đe dọa về bảo mật
• Kiểm soát dữ liệu của bạn tốt hơn

Kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp đám mây giúp bạn cải thiện mức độ bảo mật và giảm thiểu các mối đe dọa khi đi qua mạng internet công cộng và cho phép bạn kiểm soát tốt hơn các kết nối của mình với các tùy chọn băng thông linh hoạt. Đối với các doanh nghiệp đang lưu trữ dữ liệu của họ trên đám mây, có thể được đảm bảo rằng dữ liệu của họ không chỉ được sao lưu mà còn được bảo mật hơn. IPTP Networks có thể đảm bảo kết nối hoàn toàn an toàn và ổn định theo các điều khoản SLA thông qua các tuyến đường tối ưu nhất với độ trễ thấp nhất có thể và không bị nhiễu.