Explore Our Tools

Công cụ mạng của IPTP Networks

Công cụ bổ trợ của IPTP Networks được cải tiến thường xuyên bởi đội ngũ kỹ
thuật viên chuyên nghiệp để cung cấp thông số chính xác cho Quý đối tác và khách hàng

 
Máy tính IP
Một công cụ lấy địa chỉ IP và mặt nạ mạng rồi tính toán kết quả phát sóng, mạng, mặt nạ ký tự đại diện và phạm vi máy chủ

 
Đường dẫn tốt nhất
Công cụ này sẽ hiển thị cho bạn độ trễ và đường dẫn định tuyến tốt nhất giữa các điểm hiện diện của chúng tôi

 
Máy tính thời gian hoạt động
Cung cấp một cách dễ dàng để tính toán mức cho phép thời gian ngừng hoạt động trên tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động được cung cấp

 
So sánh IXP
Tạo so sánh đồ họa chi tiết giữa hai Sàn giao dịch Internet

 
Kính nhìn
Dịch vụ truy cập thông tin định tuyến của chúng tôi

 
Kiểm tra băng thông
Tại đây bạn có thể tìm hiểu về băng thông mạng của chúng tôi

 
Bản đồ thời tiết
Bản đồ trực tiếp về mạng của chúng tôi

Yêu cầu báo giá

Ready to Get Started?

Yêu cầu báo giá