Home » Dịch vụ Mạng » Các điểm hiện diện (POP)

Các điểm hiện diện (POP)

Các điểm hiện diện chiến lược của IPTP Networks được đặt tại vị trí phù hợp với các nhà cung cấp internet lớn, với kết nối cáp quang xuyên Đại Tây Dương đến trung tâm trao đổi internet và tài chính toàn cầu.

* — Điều khoản đặc biệt có thể áp dụng.