Our Locations

Các điểm hiện diện (POP)

Các điểm hiện diện chiến lược của IPTP Networks được đặt tại vị trí phù hợp với các nhà cung cấp internet lớn, với kết nối cáp quang xuyên Đại Tây Dương đến trung tâm trao đổi internet và tài chính toàn cầu.

pop-map
pop-map
We are offering Dedicated Hosting and Internet Access Ports (IP Transit),
with a bandwidth from 10Mbps up to multi gigabit ports in the following locations:

* – Điều khoản đặc biệt có thể áp dụng

Request a quote

Ready to Get Started?

Our Specialists Will Reach Out Soon

Request a quote