Sản phẩm Bảo mật của IPTP

Trong hơn 20 năm, IPTP Networks đã phát triển các sản phẩm và dịch của riêng mình, với vấn đề bảo mật đặt lên hàng đầu. Hiện tại, chúng tôi đã phát triển các dịch vụ sau:

Chúng tôi đã tạo Dịch vụ Quản lý giảm thiểu phân tán chống DDoS (DMMS) dựa trên dung lượng mạng lớn của chúng tôi và khả năng tinh chỉnh cơ sở mạng một cách thông minh.

Sự đa dạng về địa lý và quan hệ đối tác với nhiều công ty viễn thông cho phép chúng tôi tạo ra WHERR – giải pháp theo dõi phần cứng và phần mềm để kiểm soát tài sản và nhân lực trên toàn thế giới.

Phần mềm video giám sát IPTP Vargus ™ được IPTP Networks triển khai thành công trong các trung tâm dữ liệu của công ty cũng như các văn phòng của chúng tôi trên toàn thế giới, chứng tỏ tính hiệu quả của giải pháp tích hợp và có thể mở rộng để bảo vệ cả tài sản và con người của doanh nghiệp.