IPTP Networks / IPTP công cụ / Kiểm tra băng thông

Kiểm tra băng thông

Vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome để kiểm tra
Tải xuống
Mbps
Tải lên
Mbps
Ping
ms
Jitter
ms

IP của bạn:

IP Máy chủ:98.158.99.172 AS41095 IPTP LTD(US)