Legal

Các chính sách
và quy định pháp lý

Các chính sách của IPTP Networks:

Nguyên tắc cung cấp dịch vụ toàn cầu

Thông tin về các Điều khoản và Điều kiện của Thỏa thuận Dịch vụ Tổng thể Toàn cầu của IPTP Networks.

Chính sách Peering của IPTP Networks

Các Yêu cầu về Kết Nối Mạng và Vận hành cho các đối tác muốn thiết lập kết nối peering không tốn phí với IPTP Networks.

Chính sách quyền riêng tư

IPTP Networks tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân và tổ chức, vì thế chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ toàn bộ thông tin trong và sau khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Chính sách sử dụng được chấp nhận

Mô tả mục đích sử dụng bị cấm đối với người sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của IPTP Networks.

Chính sách Cookie

Cookie được sử dụng để giúp việc điều hướng trang web hiệu quả hơn, ghi nhớ những tuỳ chỉnh của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Quản trị chất lượng dịch vụ

Về cơ bản, Quản trị chất lượng dịch vụ đánh giá và cải thiện dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai, bao gồm xác định các vấn đề và tiến hành sửa chửa để đảm bảo lợi ích cho tất cả các khách hàng