chủ đề chính

Một mạng MPLS GLOBAL thực sự sẵn sàng trên toàn thế giới!

Một mạng MPLS GLOBAL thực sự sẵn sàng trên toàn thế giới!

IPTP Networks – nhà cung cấp cơ sở hạ tầng mạng băng thông rộng siêu cao toàn cầu. Các cơ sở của chúng tôi nằm ở tất cả các điểm đến chính được lựa chọn cho các công ty lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới, các nhà cung cấp internet và các mạng doanh nghiệp.

pop-map
pop-map

IPTP Networks là nhà cung cấp dịch vụ Internet Tier 2 toàn cầu (AS41095), công ty tích hợp hệ thống và phát triển phần mềm. Điều hành một mạng EoMPLS tư nhân và dự phòng, nó thiết lập kết nối an toàn giữa Châu Âu, Châu Á, Nga, Châu Phi, Châu Đại Dương và Châu Mỹ. Hợp tác với gần 1.000 đối tác peering, có quyền truy cập vào tất cả các Sở Giao dịch Internet chính như DE-CIX, HK-IX, Equinix, LINX, MSK-IX, Telx và các công ty khác, công ty cung cấp dịch vụ của mình trong 72 trung tâm lưu trữ dữ liệu và 228 trung tâm dữ liệu ON-NET, bao gồm 37 quốc gia và 64 thành phố trên toàn thế giới. IPTP Networks là One Stop IT Shop, và cung cấp các giải pháp thiết kế tùy chỉnh, chuyên về: MPLS, Internet, Hosting chuyên dụng, Thuê vị trí, An ninh, Giảm nhẹ DDoS, IP Transit, IX Transit, Các nhóm Có Tính sẵn sàng cao, Truyền thông Hợp nhất, Mobile Communications, Private Cloud và CDN, các hệ thống ERP & CRM

.

Peering partners:1000+

Total network capacity: 35+

Internet Exchanges: 52 [ show all ]

Điểm trao đổi ngang hàng công khai
Exchange ASN IPv4
IPv6
Speed RS Peer
AMS-IX 80.249.209.196
2001:7f8:1::a504:1095:1
100G
Any2West 206.72.210.118
2001:504:13::118
10G
Balcan-IX 80.97.248.11
2a02:d10:80::d
10G
CLOUD-IX MSK 31.28.19.180
2a00:13c0:3:1::1f1c:13b4
10G
DE-CIX Frankfurt 80.81.192.47
2001:7f8::a087:0:1
100G
DE-CIX Marseille 185.1.47.35
2001:7f8:36::a087:0:1
10G
DTEL-IX 193.25.180.151
2001:7f8:63::97
10G
Digital Realty New York 206.126.115.40
2001:504:17:115::40
10G
Equinix Ashburn 206.126.236.120
2001:504:0:2:0:4:1095:1
10G
Equinix Chicago 208.115.136.227
2001:504:0:4:0:4:1095:1
10G
Equinix Dallas 206.223.118.158
2001:504:0:5:0:4:1095:1
10G
Equinix Hong Kong 36.255.56.27
2001:de8:7::4:1095:1
10G
Equinix Los Angeles 206.223.123.134
2001:504:0:3:0:4:1095:1
10G
Equinix Miami 198.32.243.115
2001:504:0:6:0:4:1095:1
10G
Equinix New York 198.32.118.201
10G
Equinix Palo Alto 198.32.176.239
2001:504:d::4:1095:1
10G
Equinix San Jose 206.223.117.9
2001:504:0:1:0:4:1095:1
10G
Equinix Singapore 27.111.228.173
2001:de8:4::4:1095:1
10G
Equinix São Paulo 64.191.233.167
2001:504:0:7:0:4:1095:1
10G
Eurasia Peering IX 185.232.60.175
2a0d:e180::60:175
10G
HKIX 123.255.90.171
2001:7fa:0:1::ca28:a0ab
10G
IIX-Jakarta 123.108.8.95
2001:7fa:2:5::5f
3G
IX.br (PTT.br) Fortaleza 45.184.145.81
2001:12f8:0:9::145:81
10G
IX.br (PTT.br) São Paulo 187.16.217.30
2001:12f8::217:30
10G
JPNAP Tokyo 210.173.176.161
2001:7fa:7:1:0:4:1095:1
100G
JumboIX Peru 196.61.191.63
2a03:9d41:7::63
100G
KINX 192.145.251.70
2001:7fa:8::e
10G
LINX LON1 195.66.225.64
2001:7f8:4::a087:1
100G
MIX-IT 217.29.66.94
2001:7f8:b:100:1d1:a5d4:1095:94
10G
NAPAfrica IX Johannesburg 196.60.8.124
2001:43f8:6d0::124
10G
NSW-IX 218.100.53.80
2001:7fa:11:4:0:a087:0:1
10G
PIT Santiago - PIT Chile 45.68.16.178
2801:14:9000::4:1095:1
100G
SGIX 103.16.102.103
2001:de8:12:100::103
1G
SIX Seattle 206.81.81.26
2001:504:16::a087
10G

img
Datacenters

ON-NET: 228
Hosting/Colocation: 72

img
Presense

Countries: 37
Cities: 64


AS CORE
as rank
AS Rank
84
Customer cone
629 asn
18067 prefix
11236747 addresses
As degree
1323 globals
5 providers
1232 peers
86 customers
As number
41095

Yêu cầu báo giá

Sẵn sàng để bắt đầu?

Yêu cầu báo giá