Home » chủ đề chính » Một mạng MPLS GLOBAL thực sự sẵn sàng trên toàn thế giới!

Một mạng MPLS GLOBAL thực sự sẵn sàng trên toàn thế giới!

IPTP Networks – nhà cung cấp cơ sở hạ tầng mạng băng thông rộng siêu cao toàn cầu. Các cơ sở của chúng tôi nằm ở tất cả các điểm đến chính được lựa chọn cho các công ty lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới, các nhà cung cấp internet và các mạng doanh nghiệp.

IPTP Networks là nhà cung cấp dịch vụ Internet Tier 2 toàn cầu (AS41095), công ty tích hợp hệ thống và phát triển phần mềm. Điều hành một mạng EoMPLS tư nhân và dự phòng, nó thiết lập kết nối an toàn giữa Châu Âu, Châu Á, Nga, Châu Phi, Châu Đại Dương và Châu Mỹ. Hợp tác với gần 1.000 đối tác peering, có quyền truy cập vào tất cả các Sở Giao dịch Internet chính như DE-CIX, HK-IX, Equinix, LINX, MSK-IX, Telx và các công ty khác, công ty cung cấp dịch vụ của mình trong 79 trung tâm lưu trữ dữ liệu và 236 trung tâm dữ liệu ON-NET, bao gồm 37 quốc gia và 66 thành phố trên toàn thế giới. IPTP Networks là One Stop IT Shop, và cung cấp các giải pháp thiết kế tùy chỉnh, chuyên về: MPLS, Internet, Hosting chuyên dụng, Thuê vị trí, An ninh, Giảm nhẹ DDoS, IP Transit, IX Transit, Các nhóm Có Tính sẵn sàng cao, Truyền thông Hợp nhất, Mobile Communications, Private Cloud và CDN, các hệ thống ERP & CRM

.

Peering partners:1000+

Total network capacity: 35+

Internet Exchanges: 52 [ show all ]


img
Datacenters

ON-NET: 236
Hosting/Colocation: 79

img
Presense

Countries: 37
Cities: 66


AS CORE
as rank