Sự kiện

Viet Nam blockchain week

Viet Nam blockchain week
7 June, 2024 - 8 June, 2024
Thiskyhall Sala Convention Center
Hồ Chí Minh, Vietnam

Gặp gỡ, giao lưu với IPTP Networks tại GM Việt Nam 2024!

GM Việt Nam_một sự kiện blockchain được mong đợi nhất ở Việt Nam vào năm 2024, là một mạng lưới rộng lớn các nhà lãnh đạo trong ngành từ người sáng lập đến nhà phát triển, cùng nhau khám phá sự tiến bộ và đổi mới của thị trường AI trong nước và quốc tế.

Email: marketingiptp.net

Events You May Like

Yêu cầu báo giá

Sẵn sàng để bắt đầu?

Yêu cầu báo giá