Business Solutions

IPTP ERP&CRM:

IPTP ERP&CRM:
erplogoblue

Giải pháp ERP chuyên biệt
cho doanh nghiệp

 • Tài chính
 • Chuỗi cung ứng
 • Nhân sự
 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Sản xuất
 • Báo cáo quản trị thông minh
 • Quản lý dự án

IPTP ERP là hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp trên nền tảng cloud, giúp tự động hóa các nghiệp vụ quản trị và đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

IPTP ERP giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý bằng cách tự động hóa các nghiệp vụ quản trị.

Triển khai ERP qua SaaS giúp chủ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thiết bị lưu trữ dữ liệu.

Doanh nghiệp triển khai ERP qua SaaS dễ dàng và tích hợp linh hoạt các công năng phù hợp với hoạt động kinh doanh, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí thiết bị lưu trữ.

Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) bao gồm các phân hệ sau:

purch

Tài chính

Phân hệ quản lý tài chính trong IPTP ERP quản lý các giao dịch tài chính như tài khoản phải trả, phải thu, sổ cái, quản lý tiền mặt và báo cáo tài chính.

Các tính năng chính:

 • Sổ cái chung
 • Thanh toán tự động
 • Thanh toán & lập hóa đơn
 • Theo dõi chi phí
 • Công ty đa quốc gia
 • Đa tiền tệ
 • Báo cáo tài chính
 • Bảng cân đối số phát sinh
 • Báo cáo doanh thu
 • Lão hóa tài khoản phải thu

ops

Chuỗi
cung ứng

Phân hệ Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm quản lý hàng hóa và đặt hàng, kế hoạch sản xuất và chức năng logistics.

Các tính năng chính:

 • Quản lý hàng tồn kho
 • Quản lý mặt hàng
 • Doanh nghiệp đa vị trí
 • Theo dõi đơn hàng
 • Quản lý vận chuyển
 • Phân tích giá

hr

Nhân sự

Phân hệ Quản lý nhân sự bao gồm quản lý nhân sự, phúc lợi, bảng lương, thời gian làm việc và chấm công.

Các tính năng chính:

 • Quản lý nhân sự
 • Mô hình PAEI
 • Quản lý biên chế
 • Lập kế hoạch và lên lịch làm việc

crm

Quản lý
quan hệ khách hàng

Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng cung cấp tính năng quản lý bán hàng, tự động hóa tiếp thị và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Các tính năng chính:

 • Chiến dịch quảng cáo
 • Dữ liệu toàn cục
 • Cơ hội kinh doanh
 • Đơn đặt hàng
 • Báo cáo chuyển đổi Conversions
 • Đường ống bán hàng

assembling

Sản xuất

Phân hệ sản xuất quản lý quy trình, kế hoạch nguyên vật liệu và lịch trình sản xuất.

Các tính năng chính:

 • Hóa đơn mua vật liệu
 • Lắp ráp theo mẫu
 • Quản lý tài sản cố định
 • Quản lý hàng tồn kho sản xuất

finrep

Báo cáo
quản trị thông minh

Phân hệ Báo cáo quản trị thông minh cung cấp các tính năng báo cáo, phân tích và trực quan hóa dữ liệu để cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của tổ chức.

Các tính năng chính:

 • Phân tích tài chính
 • Dự báo
 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Quản lý phân phối doanh thu
 • Dự báo tăng trưởng YoY
 • Trực quan hóa dữ liệu

pm

Quản lý
dự án

Phân hệ Quản lý dự án quản lý tiến độ, ngân sách và nguồn lực của dự án.

Các tính năng chính:

 • Theo dõi hoạt động
 • Theo dõi tương tác
 • Quản lý tác vụ
 • Theo dõi tiến độ nhiệm vụ
 • Kế toán dự án

Các chức năng chung và cốt lõi bao gồm

 • Thông báo
 • Kiểm toán truy xuất
 • Quản lý và lưu trữ tài liệu
 • Email mẫu
 • Quản lý nhập/xuất dữ liệu
 • Tích hợp Live Assistance
 • Lưu trữ dữ liệu an toàn

Ngoài ra còn có chức năng quản lý quy trình làm việc

Công cụ quản trị

Công cụ quản trị cho phép tạo dự án trong hệ thống ERP/CRM dựa trên các mẫu hoặc cấu trúc dữ liệu có sẵn. Có thể tạo các mục như Từ điển, Tài liệu, Biên bản, Báo cáo và sổ sách, quản lý các thuộc tính và tiện ích được nội địa hóa.

Tạo mô hình vai trò công ty của riêng quý đối tác và kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào các thành phần, hành động và dữ liệu.

Có thể sử dụng SDK ERP để triển khai chức năng riêng và tích hợp với sản phẩm của bên thứ ba.

Check

So sánh

Microsoft 365 SAP Business One IPTP XRM(ERP+CRM)
Alerts/Notifications
Archiving & Retention
Audit Trail
Barcoding/RFID
Cataloging/Categorization
Customizable Templates
Data Synchronization
Document Automation
Document Capture
Document Generation
Document Management
Document Storage
Electronic Data Interchange
Email Templates
File Management
File Sharing
File Transfer
Full Text Search
Image Editing
Import/Export Management
Inbox Management
Live Assistant
Mobile Access
Mobile App
Multi-Language
Multiple Format Support
Office Suite
Offline Access
Real Time Data
Real Time Notifications
Real Time Synchronization
Real-time Updates
Reminders
Remote Access/Control
Room Booking
Search/Filter
Secure Data Storage
Status Tracking
Templates
Third Party Integrations
Two-Factor Authentication
Two-Way Audio & Video
Version Control
Workflow Management

Microsoft 365 SAP Business One IPTP XRM(ERP+CRM)
Accounting
Accounting Integration
Accounts Payable
Accounts Receivableing
Automatic Billing
Bank Reconciliation
Billing & Invoicing
Cash Flow Management
CPA Firms
Expense Tracking
Fund Accounting
General Ledger
Income & Balance Sheet
Invoice Processing
Multi-Currency
Multi-Chart of Accounts
Multi-Company
Profit/Loss Statement
Recurring Orders
Reorder Management
Special Order Management
Spend Management
Tax Management

Microsoft 365 SAP Business One IPTP XRM(ERP+CRM)
Backorder Management
Cost Tracking
Inventory Auditing
Inventory Control
Inventory Management
Inventory Optimization
Inventory Tracking
Item Management
Multi-Location
Order Management
Order Tracking
Procurement Management
Product Identification
Production Scheduling
Purchase Order Management
Purchasing & Receiving
Receiving/Putaway Management
Requisition Management
Retail Inventory Management
Returns Management
Shipping Management
Stock Management
Supplier Management
3rd-party Logistics Management
Transportation Management
Vendor Managed Inventory
Vendor Management

Microsoft 365 SAP Business One IPTP XRM(ERP+CRM)
Employee Management
HR Management
Payroll Management
Performance Metrics
Scheduling
Team Calendars
Time & Expense Tracking
Training Management

Microsoft 365 SAP Business One IPTP XRM(ERP+CRM)
Address Book
Appointment Management
Booking Management
Calendar Management
Calendar/Reminder System
Campaign Management
Chat/Messaging
Commenting/Notes
Communication Management
Conferencing
Contact Database
Contact Management
Discussions/Forums
Email Management
Email Monitoring
Event Management
Lead Generation
Lead Management
Marketing Automation
Meeting Management
Microsoft Outlook Integration
Notes Management
Point of Sale (POS)
Quotes/Estimates
Response Management
Sales & Operations Planning
Sales Orders
Video Conferencing
Video Streaming
Video Support

Microsoft 365 SAP Business One IPTP XRM(ERP+CRM)
Bills of Material
Enterprise Asset Management
Fixed Asset Management
Kitting
Manufacturing Inventory Manag
Material Requirements Planning
Manufacturing Execution System
Quality Management

Microsoft 365 SAP Business One IPTP XRM(ERP+CRM)
Budgeting/Forecasting
Data Visualization
Demand Forecasting
Distribution Management
Financial Analysis
Financial Management
Financial Reporting
Forecasting
Presentation Tools
Productivity Tools
Real Time Reporting
Reporting & Statistics
Reporting/Analytics
Sales Forecasting

Microsoft 365 SAP Business One IPTP XRM(ERP+CRM)
Activity Tracking
Brainstorming
Budget Control
Collaboration Tools
Integrated Business Operations
Interaction Tracking
Maintenance Management
Multiple Projects
Nonprofits
Project Accounting
Safety Management
Task Management
Task Progress Tracking
To-Do List

PHIÊN BẢN DÙNG THỬ

Yêu cầu báo giá

Sẵn sàng để bắt đầu?

Yêu cầu báo giá